Rekrutacja

Liceum

Trwa rekrutacja do naszego liceum. Pracujemy w dziesięcioosobowych klasach. Obecnie zajmujemy się dopełnianiem ich składów. 

👉W okresie wakacyjnym rekrutacja obejmuje następujące etapy:

1️⃣ Indywidualna rozmowa telefoniczna z rodzicami kandydata wyjaśniająca koncepcję kształcenia w szkole i ujawniająca szczególne potrzeby edukacyjne kandydata;

2️⃣ Bezpośrednia rozmowa z kandydatem, prowadzona w oparciu o autorski kwestionariusz liceum*.

3️⃣ Opracowanie przez pracowników naszego liceum, w oparciu o przeprowadzone rozmowy oraz wyniki kandydata w VIII klasie (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej) indywidualnej diagnozy edukacyjnej wraz ze wskazówkami co do predyspozycji kandydata oraz informacją o decyzji dotyczącej przyjęcia. 

4️⃣ Zawarcie umowy o kształceniu.

5️⃣ Dostarczenie dokumentów kandydata uprawniających do podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej.

*  Taka rozmowa trwa od 40 minut do 1,5 godziny i obejmuje zagadnienia: zainteresowań, dotychczasowych osiągnięć, priorytetów życiowych i edukacyjnych oraz trudności w dotychczasowej edukacji. Podczas rozmowy kandydaci mają możliwość zaprezentowania swojego dorobku związanego z realizowanymi pasjami lub osiągnięciami edukacyjnymi oraz zadawania pytań.

☎️ Na rozmowy można umawiać się telefonicznie (+22 656 65 01) lub drogą mailową (liceum@wsp.pl).

Rekrutacja do naszego Liceum przebiega niezależnie od egzaminów końcowych po szkole podstawowej. Proces rekrutacji w czasie roku szkolnego obejmuje:

Rozmowy z Rodzicami i z Kandydatem są prowadzone zdalnie. Rozmowa z Rodzicami Kandydata jest prowadzona telefonicznie, trwa około godziny i wymaga ustalenia konkretnego terminu jej przeprowadzenia. Rozmowa z Kandydatem (na platformie Zoom) trwa około 40 minut i obejmuje zagadnienia: zainteresowań Kandydata, dotychczasowych osiągnięć, priorytetów życiowych i edukacyjnych oraz trudności w dotychczasowej edukacji. Podczas rozmowy Kandydat ma możliwość zaprezentowania swojego dorobku związanego z realizowanymi pasjami lub osiągnięciami edukacyjnymi oraz zadawania pytań. Rozmowa ma charakter indywidualny. Na rozmowy należy umawiać się telefonicznie (+22 656 65 01) lub drogą mailową (liceum@wsp.pl).

W 2023 roku dni otwarte próbne proponujemy od 6 marca 2023 roku (prosimy o indywidualny kontakt w sprawie ustalenia terminu).  Zapraszamy!

Pałac Kultury i Nauki

Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

Dogodny dojazd

dojazd autem, metrem, autobusem, tramwajem, pociągiem SKM

Kontakt

Telefon

22 656 65 01

E-mail

liceum@wsp.pl

Godziny pracy

Pon. - Piąt. 9:00-15:00

Dogodny dojazd

Centrum Warszawy – Pałac Kultury i Nauki 17 piętro