Dyrektor: Izabela Grzegorczyk
Adres szkoły: Pl. Defilad 1 00-901 Warszawa
Kontakt tel.: 22 656 65 01
Statut: (obowiązujący od 21.06.2024) Statut Liceum PDFPOBIERZ
Strona internetowa: www.liceummultimedia.edu.pl