Trwa rekrutacja do naszej szkoły na rok 2024/2025!

Skontaktuj się  z nami  |  Zobacz informacje o procedurze

 UWAGA! W okresie wakacyjnym sekretariat szkoły działa w trybie dyżurów.
W przypadku intencji odwiedzenia nas, prosimy o wcześniejszy kontakt e-mailem na bos@wsp.pl

 

Nowy numer rachunku bankowego LO Multimedia

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wszelkich wpłat opłat za kształcenie na nowy numer rachunku bankowego Liceum Ogólnokształcącego „Multimedia” w Banku BNP Paribas:

71 1600 1462 1719 5408 5000 0001.

Liceum Multimedia

w Warszawie

Liceum Ogólnokształcące „Multimedia” stawia sobie za cel kształcenie kreatywnej młodzieży, której potencjał z trudnością mieści się w standardowych ramach edukacji publicznej. Kładziemy nacisk na indywidualną pracę z każdym z uczniów oraz współpracę z grupami uczniów, jako organizmami społecznymi.

Liceum Ogólnokształcące „Multimedia” rozwija samodzielność oraz odpowiedzialność społeczną uczniów poprzez wyznaczanie celów i dostarczanie narzędzi do ich realizacji.

Wobec konieczności specjalizacji zawodowej, jakiej obecna młodzież będzie musiała sprostać w dorosłym życiu, priorytetem jawi się maksymalnie wczesne zdefiniowanie i oszacowanie potencjału intelektualnego, osobowościowego oraz kreatywnego młodego człowieka. Szczególnym zadaniem Liceum jest dostarczenie narzędzi pozwalających określić uzdolnienia i umiejętności uczniów oraz stymulowanie ich rozwoju. Dopiero taka rzetelna ocena może być podstawą dla wyboru kierunku kształcenia, a w przypadku szkoły ogólnokształcącej  odpowiedniego rozłożenia akcentów indywidualnej pracy dydaktycznej.

LO
Liceum Multimedia
Liceum Multimedia
contemplating-on-new-project-for-school.jpg
businesswoman-working-on-laptop-sitting-at-workplace-in-office.jpg

Mierz wysoko!

Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie utworzyła Liceum Ogólnokształcące Multimedia, którego szczególnym zadaniem wobec ucznia jest dostarczenie narzędzi pozwalających określić jego uzdolnienia i umiejętności oraz stymulowanie ich rozwoju. 

Witajcie w szkole przyszłości

Wykwalifikowana Kadra

Zajęcia prowadzone są przez pracowników dydaktycznych Uczelni WSPMiSB oraz wyselekcjonowanych nauczycieli najlepszych warszawskich „ogólniaków”.

Wyjątkowa młodzież

Stawiamy sobie za cel kształcenie kreatywnej młodzieży, której potencjał z trudnością mieści się w standardowych ramach edukacji publicznej.

Wszechstronne wsparcie edukacji

Nasi uczniowie biorą udział w wielu aktywnościach dodatkowych np. warsztatach teatralnych lub ćwiczeniach z mediów społecznościowych oraz wycieczkach.

Niskie czesne

Miesięczna opłata za szkołę jest kompletna. Dodatkowo zawiera opłaty za wycieczki i wyjścia na wystawy, do kina i teatru. Nie pobieramy opłat na Komitet Rodzicielski.

Prywatne liceum w Warszawie
Beautiful girl student smiling while standing near colleagues
Liceum Multimedia
Liceum Multimedia
Back to school theme with papernote and white schools tools on blue background
Chemia w liceum
contemplating-on-new-project-for-school.jpg
kids-in-modern-school.jpg
Liceum w centrum Warszawy

Zajęcia wspierające samodzielność

Uczniowie uczestniczą w pasjonujących zajęciach dodatkowych, pozwalających na kształtowanie ich dojrzewającej osobowości: komunikowania się we współczesnym świecie, dziennikarstwa, inscenizacjach, wydarzeniach artystycznych i promocyjnych oraz realizacjach medialnych, przy czym szczególny nacisk prowadzących zostanie położony na indywidualne talenty i umiejętności uczniów. Chętni licealiści współtworzą projekty popularyzatorskie i naukowe realizowane przez studentów Wyższej Szkoły Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie.

Praca indywidualna

Zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym „Multimedia” są prowadzone w klasach nie większych niż 12 uczniów, przy czym wybrane zajęcia (w szczególności językowe) prowadzone są z podziałem na grupy. Sposób organizacji i prowadzenia zajęć pozwala zarówno na rozwinięcie szczególnych talentów i zainteresowań, jak i pracę wyrównawczą z uczniami wolniej przyswajającymi wiedzę z danego przed-miotu (nauczyciele realizują dodatkowe zajęcia wyrównawcze z takimi uczniami). Nasze Liceum gwarantuje uczniowi pomoc pedagogiczną i psychologiczną, w szczególności w zakresie warsztatu technik efektywnego uczenia się, asertywności oraz indywidualną pracę, mającą na celu ograniczenie problemów związanych z uczeniem się, jak np. dysleksja i trudności z koncentracją.

A young teenage basketball player in a white t-shirt stands on the basketball court

Sport i rekreacja

Obok rozwoju emocjonalnego i duchowego „Multimedia” będzie dbać o sprawność fizyczną uczniów, proponując różnorodne formy zajęć ruchowych: od aerobiku, przez taniec nowoczesny, gry zespołowe, wschodnie sztuki walki, aż po zajęcia medytacyjne. Istotnym elementem integracji uczniów będą grupowe wyjazdy, łączące walory dydaktyczne i rekreacyjne. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w organizowanych przez szkołę obozach sportowych i turystycznych, zawodach i projektach uwzględniających element współzawodnictwa.

Girlfriends using smartphone and having fun in social media

Zajęcia dodatkowe

Oferujemy młodzieży szeroki wachlarz zajęć dodatkowych np. z dziennikarstwa, mediów społecznościowych, relaksacji czy komunikacji. Uczniowie uczestniczą w nich chętnie i wynoszą dodatkowe umiejętności przydatne w codziennym życiu. Są to kompetencje, które wspierają rozwój umysłowy i społeczny, dzięki temu młodzi ludzie nabierają pewności siebie i chętnie podejmują kolejne wyzwania.

Warunki kształcenia

 Prosimy o kontakt mailowy liceum@wsp.pl lub przez fanpage na Facebooku.

Zadzwoń: 22 656 65 01

Liceum w centrum Warszawy
Pałac Kultury i Nauki

Sprawdź

Sprawdź

Idea

Sprawdź

Nowości

Bierzemy udział w wielu kulturalnych wydarzeniach, z których następnie prowadzimy relacje. Dzielimy się także informacjami o eventach w Warszawskiej przestrzeni artystycznej. Śledź nowości tutaj lub na naszym profilu na Facebooku.