Program nauczania

Liceum

Liceum Ogólnokształcące „Multimedia” realizuje pełen zakres przedmiotów obowiązkowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego MENiS. Szczegółowy program poszczególnych przedmiotów i stosowane metody pracy dydaktycznej będą miały charakter autorski.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach językowych: języka angielskiego (obligatoryjnie – w wymiarze rozszerzonym) oraz drugiego języka (francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego – od podstaw, jeden do wyboru, w grupach ok. 6-osobowych, w zależności od wyboru większości uczniów). Coroczna diagnoza pozwala ustalić poziom umiejętności językowych ucznia. Lektoraty uwzględniają różny poziom znajomości języka, wynikający ze stanu początkowego (w szczególności w odniesieniu do języka angielskiego) i tempo uczenia się.

Program nauczania obejmuje także intensywny, czteroletni kurs obsługi komputera, który (zależnie od stopnia początkowego zaawansowania) obejmuje umiejętności: od wprowadzenia do obsługi komputera, przez standardowe czynności instalacyjne, obsługę Internetu i narzędzi komunikacyjnych oraz oprogramowanie użytkowe (edytor tekstu, baza danych, arkusz kalkulacyjny), aż po programy graficzne (także na komputerach systemu Mac) i umiejętność tworzenia stron internetowych.

Nasze Liceum kładzie szczególny nacisk na rozwój umiejętności społecznych ucznia. Realizujemy rozszerzony program z zakresu wiedzy społecznej. Każdy rok szkolny rozpoczynamy tygodniowym treningiem umiejętności społecznych, w tym komunikowania się, rozwiązywania konfliktów oraz kreatywności, a także technik efektywnego uczenia się.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to WOS,  język angielski oraz matematyka.

Ramowy pan nauczania w czteroletnim liceum.

L.p.PrzedmiotI klasaII klasaIII klasaŁączna liczba godz.Liczba godz. w cykluMinimum
1.Język polski44412360360
2.Język angielski3339270450
3.II Język obcy2226180450
4.Wiedza o kult.113030
5.Historia226060
6.Wiedza o społ.113030
7.Podst. przeds.226060
8.Geografia113030
9.Biologia113030
10.Chemia113030
11.Fizyka113030
12.Matematyka34310300300
13.Informatyka113030
14.Wych. Fizyczne3339270270
15.Eduk. dla bezp.113030
16.Godz. z wych.11139090
 Razem 1-162817166118301830
17.I rozszerzenie – WOS437210180
18.II rozszerzenie – J. angielski1347210180
19.III rozszerzenie – matematyka1438240180
20.I przedm. uzupełn. – przyroda221201207
21.II przedm. uzupełn. – historia i społ.224120120
 Razem 17-21151330900780
 RAZEM 1-213032299127302610

Pałac Kultury i Nauki

Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

Dogodny dojazd

dojazd autem, metrem, autobusem, tramwajem, pociągiem SKM

Kontakt

Telefon

22 656 65 01

E-mail

liceum@wsp.pl

Godziny pracy

Pon. - Piąt. 9:00-15:00

Dogodny dojazd

Centrum Warszawy – Pałac Kultury i Nauki 17 piętro