Program nauczania

Liceum
Liceum Ogólnokształcące „Multimedia” realizuje pełen zakres przedmiotów obowiązkowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego MENiS. Szczegółowy program poszczególnych przedmiotów i stosowane metody pracy dydaktycznej będą miały charakter autorski. Uczniowie uczestniczą w zajęciach językowych: języka angielskiego (obligatoryjnie – w wymiarze rozszerzonym) oraz drugiego języka (francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego – od podstaw, jeden do wyboru, w grupach ok. 6-osobowych, w zależności od wyboru większości uczniów). Coroczna diagnoza pozwala ustalić poziom umiejętności językowych ucznia. Lektoraty uwzględniają różny poziom znajomości języka, wynikający ze stanu początkowego (w szczególności w odniesieniu do języka angielskiego) i tempo uczenia się. Program nauczania obejmuje także intensywny, czteroletni kurs obsługi komputera, który (zależnie od stopnia początkowego zaawansowania) obejmuje umiejętności: od wprowadzenia do obsługi komputera, przez standardowe czynności instalacyjne, obsługę Internetu i narzędzi komunikacyjnych oraz oprogramowanie użytkowe (edytor tekstu, baza danych, arkusz kalkulacyjny), aż po programy graficzne (także na komputerach systemu Mac) i umiejętność tworzenia stron internetowych. Nasze Liceum kładzie szczególny nacisk na rozwój umiejętności społecznych ucznia. Realizujemy rozszerzony program z zakresu wiedzy społecznej. Każdy rok szkolny rozpoczynamy tygodniowym treningiem umiejętności społecznych, w tym komunikowania się, rozwiązywania konfliktów oraz kreatywności, a także technik efektywnego uczenia się. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to WOS,  język angielski oraz matematyka. Ramowy pan nauczania w czteroletnim liceum. Ramowy pan nauczania w trzyletnim liceum.
L.p. Przedmiot I klasa II klasa III klasa Łączna liczba godz. Liczba godz. w cyklu Minimum
1. Język polski 4 4 4 12 360 360
2. Język angielski 3 3 3 9 270 450
3. II Język obcy 2 2 2 6 180 450
4. Wiedza o kult. 1 1 30 30
5. Historia 2 2 60 60
6. Wiedza o społ. 1 1 30 30
7. Podst. przeds. 2 2 60 60
8. Geografia 1 1 30 30
9. Biologia 1 1 30 30
10. Chemia 1 1 30 30
11. Fizyka 1 1 30 30
12. Matematyka 3 4 3 10 300 300
13. Informatyka 1 1 30 30
14. Wych. Fizyczne 3 3 3 9 270 270
15. Eduk. dla bezp. 1 1 30 30
16. Godz. z wych. 1 1 1 3 90 90
Razem 1-16 28 17 16 61 1830 1830
17. I rozszerzenie – WOS 4 3 7 210 180
18. II rozszerzenie – J. angielski 1 3 4 7 210 180
19. III rozszerzenie – matematyka 1 4 3 8 240 180
20. I przedm. uzupełn. – przyroda 2 2 120 120 7
21. II przedm. uzupełn. – historia i społ. 2 2 4 120 120
Razem 17-21 15 13 30 900 780
RAZEM 1-21 30 32 29 91 2730 2610

Pałac Kultury i Nauki

Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

Dogodny dojazd

dojazd autem, metrem, autobusem, tramwajem, pociągiem SKM

Kontakt

Telefon

22 656 65 01

E-mail

liceum@wsp.pl

Godziny pracy

Pon. - Piąt. 9:00-15:00

Dogodny dojazd

Centrum Warszawy – Pałac Kultury i Nauki 17 piętro