Idea

Liceum

Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie utworzyła Liceum Ogólnokształcące, którego szczególnym zadaniem wobec ucznia jest dostarczenie narzędzi pozwalających określić jego uzdolnienia i umiejętności oraz stymulowanie ich rozwoju. Wobec konieczności specjalizacji zawodowej, jakiej obecna młodzież będzie musiała sprostać w dorosłym życiu, priorytetem jawi się maksymalnie wczesne zdefiniowanie i oszacowanie potencjału intelektualnego, osobowościowego oraz kreatywnego młodego człowieka. Dopiero taka rzetelna ocena może być podstawą dla wyboru kierunku kształcenia, a w przypadku szkoły ogólnokształcącej  odpowiedniego rozłożenia akcentów indywidualnej pracy dydaktycznej.

Liceum Ogólnokształcące „Multimedia” stawia sobie za cel kształcenie kreatywnej młodzieży, której potencjał z trudnością mieści się w standardowych ramach edukacji publicznej. Przyjęta strategia metodyczna kładzie nacisk na indywidualną pracę z każdym z uczniów oraz współpracę z grupami uczniów, jako organizmami społecznymi.

Stworzone przy Uczelni Liceum Ogólnokształcące „Multimedia” rozwija samodzielność oraz odpowiedzialność społeczną uczniów poprzez wyznaczanie celów i dostarczanie narzędzi do ich realizacji.

1

Kreatywność

2

Samodzielność

3

Rozwój

Pałac Kultury i Nauki

Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

Dogodny dojazd

dojazd autem, metrem, autobusem, tramwajem, pociągiem SKM

Kontakt

Telefon

22 656 65 01

E-mail

liceum@wsp.pl

Godziny pracy

Pon. - Piąt. 9:00-15:00

Dogodny dojazd

Centrum Warszawy – Pałac Kultury i Nauki 17 piętro