Szkoła prywatna czy publiczna? Poznaj najważniejsze różnice

Wybór szkoły średniej bywa nierzadko kwestią kluczową, która może wywrzeć znaczny wpływ na przyszłość dziecka. Prawny podział szkół w Polsce wyróżnia dwa rodzaje placówek: publiczne (prowadzone głównie przez jednostki samorządu terytorialnego) oraz niepubliczne (prowadzone przez podmioty prywatne lub społeczne). Naturalnie nauka w szkole prywatnej (tj. niepublicznej) ma charakter odpłatny. Czy w parze z – często […]